Screen dump

Kaart programma om kaarten te tekenen en bekijken.

De bijbehorende kaarten zijn voorzien van geographische coördinaten volgens de "rijks driehoeks meting" zodat de kaarten tenopzichte van elkaar correct gepositioneerd worden.
Er kunnen meerdere kaarten tegelijk worden geladen (ook van dezelfde geographische lokatie). De kaarten kunnen op verschillende manieren worden opgeboud. Elke kaart kan alle informatie van een gebied bevatten en zo met meerdere kaarten een groter gebied bestrijken en er kan per thema een kaart gemaakt worden zodat van één gebied meerdre kaarten over elkaar gelegd kunnen worden. Het programma gebruikt één legenda bestand voor alle op dat moment geladen kaarten. Er kan op elk gewenst mement van legenda gewisselt worden en legenda's kunnen worden gewijzigd.

menu     bestands formaten