Gijs Kant

PhD Student (Assistent in Opleiding) in the Formal Methods & Tools group and chair of the faculty council
at the Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS) / Faculteit der Electrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), University of Twente

Room: Zilverling 3057
Phone: +31 (0) 53 489 3722
E-mail: kant@cs.utwente.nl (public PGP key)
IM: xmpp:kant@jabber.de
www: www.cs.utwente.nl/~kant  facebook  linkedin  twitter
Mail address: University of Twente
EWI-FMT (Zilverling)
P.O. Box 217
7500 AE Enschede
The Netherlands

PhD project

Verification of Complex Hierarchical Systems (VOCHS)

The project is on verification of large and complex software systems. As a case study the control software system for a particle detector by CERN is used, which consists of thousands of components. Full verification is not feasible at the moment because of the size and complexity of the system. We try to improve the underlying verification techniques, based on solving (Parameterised) Boolean Equation Systems. Possible improvements include parallelising the generation of the Boolean Equation Systems, reductions of Equation Systems, and using a more compositional approach to verification in order to make use of the hierarchy in the system.

Publicaties

Zie ook de lijst van publicaties in de EPrints database van de faculteit EWI.

Links

Links to Summer Schools in Computer Science, Logic or Verification.

Studietijd

Opleiding Computer Science

Bij de Formal Methods and Tools groep heb ik een afstudeeropdracht uitgevoerd over gedistribueerde verificatie van systemen gebaseerd op grafen en graaftransformaties. We gebruiken daarvoor de tools Groove, een graafgebaseerde modelchecker, en LTSmin, een tool voor o.a. het gedistribueerd genereren van een state space. De isomorfiereductie in Groove moet behouden blijven. Daartoe maken we gebruik van een tool die een canonieke nummering berekend voor grafen, genaamd Bliss.

Op donderdag 26 augustus 2010 om 14:00 uur heb ik mijn afstudeerpresentatie gehouden, getiteld Distributed State Space Generation for Graphs up to Isomorphism in Cubicus B209. Het afstudeerverslag:

Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente (VGST)

Over de VGST.

Over Immanuel Kant

Immanuel Kant (Source: University of Texas Library)
Immanuel Kant
(Bron: University of Texas Library)

Immanuel Kant (1724-1804) was een belangrijke verlichtingsfilosoof die veel geschreven heeft op het gebied van epistemologie (kennisleer) en ethiek. Zijn hoofdwerk is de Kritik der reinen Vernunft dat de vraag behandelt wat de mens kan weten en wat de grenzen zijn van zekere kennis. De mens kan volgens Kant niets zeker weten over de dingen op zichzelf, maar hij kent de dingen alleen zoals die door hem worden waargenomen. De mens als kennend subject kent vervolgens door het verstand allerlei eigenschappen toe aan het waargenomene. Van de categorieën waarin wij de wereld waarnemen (ruimte, tijd, veelheid, oorzaak-gevolg) kunnen we niet zeggen dat het categorieën van de wereld zijn, maar we moeten aannemen dat het categorieën zijn van ons verstand. Wij kunnen de wereld niet anders zien dan in ruimte, tijd, oorzaak-gevolg, etc. Een goede inleiding op de Kritik is de Prolegomena, die Kant zelf later schreef ter verduidelijking.

Belangrijke werken op het gebied van de ethiek zijn Grundlegung zur Metaphysik der Sitten en Kritik der praktischen Vernunft. Ook bekend is Kants opstel over de verlichting: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Verder heeft Kant ook een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een geschiedenisfilosofie (in Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht) en een opzet gegeven voor de oprichting van een volkerenbond (in Zum ewigen Frieden).


Laatst gewijzigd op donderdag 29 januari 2015 door Gijs Kant