Cursus Inleiding VHDL

 

Sinds de introductie van VHDL (VHSIC Hardware Description Language) in december 1987 is het gebruik van VHDL voor het ontwerpen van complexe digitale systemen gemeengoed geworden. Veel bedrijven, ook in Nederland, maken al sinds vele jaren met succes gebruik van deze IEEE en ANSI standaard.

 

Voordelen van het gebruik van VHDL zijn o.a.:

·        Tool-onafhankelijk. De meeste CAE/CAD tools ondersteunen VHDL. Overschakeling naar een andere tool is eenvoudig. Ook over enkele jaren kunt u zonder (al te veel) problemen ‘oude’ ontwerpen hergebruiken.

·        Technologieonafhankelijk.

·        “second sourcing” is eenvoudig.

·        Geschikt voor het eenduidig specificeren van een te ontwerpen digitaal systeem.

·        Geschikt voor het beschrijven van de verschillende ontwerpstadia tot aan de realisatie van een systeem.

·        Backannotatie van realisatie naar VHDL door gebruik te maken van de VITAL (VHDL Initiative Towards ASIC Libraries)  standaard, ook een IEEE standaard.

·        De testomgeving kan ook met VHDL worden beschreven, en is ten gevolge daarvan ook tool-onafhankelijk.

·        Ruim aanbod van synthesetools die VHDL op RTL niveau en hoger ondersteunen.

·        Door de toename van de complexiteit van de te ontwerpen systemen is er ook de behoefte aan verificatie. Asseertion based verification met behulp van PSL zit er aan te komen. Vele simulatoren ondersteunen dit inmiddels al.

 

Doel en Doelgroep.

VHDL, zo lijkt het, kent alleen maar voordelen, echter de complexiteit van VHDL kan beginnende gebruikers aardig frustreren: “waarom doet mijn beschrijving toch iets anders dan ik denk dat het zou moeten doen?”.

De cursus is bedoeld als een kennismaking met VHDL. Na afloop van de cursus bent u uiteraard geen specialist, maar hebt u wel voldoende bagage gekregen om de meeste VHDL beschrijvingen te begrijpen en kunt u zelf ook kleine problemen in VHDL beschrijven.

De cursus is bestemd voor ontwerpers van digitale systemen.

 

Voorkennis.

Naast kennis van de digitale techniek is ook ervaring met een programmeertaal noodzakelijk.

 

Inhoud cursus.

Tijdens de cursus zullen theorie en praktijk elkaar afwisselen. Naast de VHDL aspecten (o.a. het simulatiemodel, entity, architecture, package, configuratie) zal ook het ontwerpen van digitale systemen met VHDL en Synthese van VHDL aan de orde komen. De cursus is gericht op de IEEE standaard, en niet op een specifieke VHDL tool. In het praktijk gedeelte wordt in tweetallen gewerkt. Voor het praktijk gedeelte van de cursus kan gebruik gemaakt worden van verschillende tools. Indien de cursus op lokatie wordt gegeven worden de tools die de cursist later ook zal gebruiken.

 

Docent.

De cursus wordt verzorgd door E. Molenkamp, docent van de faculteit Elekrotechniek, Wiskunde en Informatica van de Universiteit Twente. Hij verzorgt al vanaf 1989 VHDL trainingen voor het bedrijfsleven.

 

Cursusduur.

De inleidende cursus wordt meestal gegeven op drie aaneensluitende dagen. Voor individuele deelnemers zijn er circa 4 cursus momenten per jaar. Indien binnen een bedrijf voldoende cursisten aanwezig kan in overleg een datum wordt vastgesteld.

 

 

Inschrijfformulier “Cursus Inleiding VHDL”.

 

Indien u onderstaand formulier opstuurt ontvangt wordt u verder geïnformeerd over de cursus.

 

Graag ontvang ik meer informatie over de cursus “inleiding VHDL”.

 

Naam                           .................................................................................. m/v

Bedrijf                          ..........................................................................................

Straat                           ..........................................................................................

Postcode                      ......................  Plaats .......................................................

Telefoon                       ......................  Fax .......................................................

Email                            ..........................................................................................

 

Aantal deelnemers        ..........................................................................................

 

Graag opsturen, faxen of email naar:

            E. Molenkamp

            EWI/Informatica

            Universiteit Twente

            Postbus 217

            7500 AE Enschede.

 

            Email: e.molenkamp@utwente.nl

            Fax: 053-4894590.