Giften

Uw gift is van harte welkom!
Giften kunnen worden overgemaakt naar bankrekening NL10INGB0000341862, t.n.v. Penningmeester Inloophuis, Hengelo.
De Stichting Inloophuis Hengelo is geregistreerd onder KvK 41030595

Stichting Inloophuis Hengelo is een ANBI instelling.
Dat betekent dat de overheid ons erkent als Instelling die het Algemeen Nut Beoogt.
Voor u betekent dit dat u uw giften af kunt trekken van de belasting.
Sinds 1 januari 2014 zijn daarom de volgende gegevens openbaar:

ANBI gegevens:
Naam Stichting Inloophuis Hengelo
Contactgegevens De Wetstraat 29, 7551 GA Hengelo (ov)
RSIN 8002.25.181
Registratie KvK KvK 41030595
Bankgegevens IBAN NL10INGB0000341862
JaarrekeningenJaarrekening 2016
Bestuurssamenstelling     Voorzitter: B. Prinsen
Secretaris: H. Klomp
Penningmeester: J. Bleij
U kunt het bestuur bereiken via e-mail.
Beloningsbeleid De medewerkers van het Inloophuis werken op vrijwillige basis.
Activiteiten De activiteiten van het Inloophuis zijn terug te vinden in deze folder (pdf).
    © 2014, Inloophuis Hengelo