Boek: VHDL’87/’93 en voorbeelden

Auteur: Bert Molenkamp, ISBN 90-802634-3-5, 1997

Dit boek behandelt de IEEE/ANSI standaard VHDL. Het is bedoeld voor ontwerpers van digitale systemen met programmeervaardigheden. Zowel de ‘oude’ VHDL standaard Std. 1076-1987 als de huidige standaard Std. 1076-1993 worden beschreven. Dit vooral omdat veel CAE omgevingen nog niet de nieuwe standaard ondersteunen. Nagenoeg alle aspecten van VHDL komen aan de orde en worden geïllustreerd met kleine voorbeelden. Ook een aantal complexere voorbeelden zijn opgenomen in dit boek. Tevens is aangegeven waar actuele informatie met betrekking tot VHDL te vinden is. Hoewel getracht is de vele aspecten van VHDL te behandelen vervangt dit boek niet de IEEE standaard. De IEEE standaard is als naslagwerk onmisbaar.

PDF bestand van het boek is hier te downloaden.